بایگانی برچسب ها: تولید چراغ اضطراری

دانلود طرح کارآفرینی تولید چراغ اضطراری

دانلود طرح کارآفرینی تولید چراغ اضطراری

دانلود طرح کارآفرینی تولید چراغ اضطراری فهرست مطالب فصل اول چکیده طرح فصل دوم کلیات شناسائی محصول ۱-۲- معرفی چراغ اضطراری ۱-۱-۲- تعریف ۲-۱-۲- مشخصات فنی ۳-۱-۲- طبقه بندی و چگونگی بسته بندی ۴-۱-۲- تعرفه گمرکی ۵-۱-۲- استاندارد ۲-۲- چگونگی بکارگیری و کالا های قابل جانشینی ۱-۲-۲- محصول ۲-۲-۲- جایگزینی ۳-۲-امکان فروش و وضع بازار فصل سوم بررسی فنی ۱-۳- بررسی روش های تولید ۱-۱-۳- تولید جعبه و قطعات ورقی فلزی ۲-۱-۳- تولید ترانسفورماتور ۳-...

ادامه مطلب