بایگانی برچسب ها: تولید چراغ برق

دانلود کارآفرینی سيستم روشنايي خورشيدي براي جاده ها

دانلود کارآفرینی سيستم روشنايي خورشيدي براي جاده ها

سيستم روشنايي خورشيدي براي جاده ها و پارک ها تاريخچه: ((بحران انرژي )) ، اين لفظ را بارها شنيده ايم . امروزه به دليل کاهش سريع منابع زير زميني و افزايش جمعيت ، اين مسئله ذهن بسياري از دانشمندان را به خود مشغول کرده است . اگر چه با ظهور انرژي هسته اي تصور مي شد اين مشکل تا حدودي مرتفع شده باشد ، اما با آشکار شدن اثرات خطرناک زيست محيطي مواد پرتو زا ذهن بشر يار ديگر به چالش کشيده شد . آيا واقعاً راه حل بهتري وجود دارد ؟ در دهه هاي اخير ا...

ادامه مطلب