بایگانی برچسب ها: تولید چراغ برق

دانلود کارآفرینی سیستم روشنایی خورشیدی برای جاده ها

دانلود کارآفرینی سیستم روشنایی خورشیدی برای جاده ها

سیستم روشنایی خورشیدی برای جاده ها و پارک ها تاریخچه: ((بحران انرژی )) ، این لفظ را بارها شنیده ایم . امروزه به دلیل کاهش سریع منابع زیر زمینی و افزایش جمعیت ، این مسئله ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول کرده است . اگر چه با ظهور انرژی هسته ای تصور می شد این مشکل تا حدودی مرتفع شده باشد ، اما با آشکار شدن اثرات خطرناک زیست محیطی مواد پرتو زا ذهن بشر یار دیگر به چالش کشیده شد . آیا واقعاً راه حل بهتری وجود دارد ؟ در دهه های اخیر ا...

ادامه مطلب