بایگانی برچسب ها: تولید کریستال و بطری

دانلود طرح توجیهی تولید کریستال و بطری

دانلود طرح توجیهی تولید کریستال و بطری

دانلود طرح توجیهی تولید کریستال و بطری  و جار شیشه ای صنعت ظروف شیشه ای درحال حاضرشامل شاخه های مختلفی ازجمله شیشه رومیزی ، ظروف شیشه مقاوم در برابر حرارت (نسوز)، ظروف شیشه ای بسته بندی جهت صنایع غذائی و داروئی و کریستال بوده و هرکدام از این شاخه ها رشد مستقلی را درجهت توسعه از نظر کمیت ، کیفیت و کاربرد دارا می باشند .در ذوب بعضی مواد، مواد کریستال شونده تبدیل به مذابی گرانرو می شوند. وقتی چنین مذابی به سرعت سرد می شود کریستال های یاد شده...

ادامه مطلب