بایگانی برچسب ها: تومورهاي رحمي

دانلود مقاله سقط جنین

دانلود مقاله سقط جنین

سقط جنین فهرست مطالب مقدمه: 1 سقط جنين   Abortion 1 شناسايي علت سقط جنين‌هاي خود بخودي: 2 نابهنجاريهاي کروموزومي: 2 بيماريهاي پزشکي: 3 فاکتورهاي ايموولوژيکي: 4 عامل‌هاي روان شناسي: 7 تشعشع، داروها و مواد آلوده کننده: 7 داروها و ديگر مواد: 8 آلودگي‌هاي محيطي: 8 علتهاي آناتوميکي سقط جنين خودبخودي: 8 دي اتيل استيل بسترول (DES) (استروژن مصنوعي) 9 تومورهاي رحمي: 11 آميزش و بهم ريختگي درون رحم: 11 عفوتنها: 12 درمان سقط جنين طبيعي: 13 درمان ...

ادامه مطلب