بایگانی برچسب ها: توهین به مقدسات

دانلود مقاله توهین به مقدسات

دانلود مقاله توهین به مقدسات

توهین به مقدسات فهرست مقدمه. ۱ پیشینه تاریخی… ۳ مفاهیم مشابه. ۴ فرق توهین و افتراء. ۹ توهین به مقدسات… ۱۰ بررسی جرم اهانت در قانون ایران: ۱۳ ۱) اهانت به اشخاص حقیقی… ۱۳ ۲) توهین به اشخاص حقوقی… ۱۳ ۳) توهین به مقدسات اسلام و پیامبر و ائمه([۳۱]. ۱۴ ۴) توهین به امام و مقام رهبری ماده (۵۱۴) ۱۴ ۵) اهانت به مهمانان و سران کشورهای خارجی ماده (م. ۵۱۶ و ۵۱۷) ۱۵ د- بررسی جرم اهانت در قانون جزای افغانستان.. ۱۵ هـ) مقایسه‌ی قانون ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله توهین به مقدسات

دانلود مقاله توهین به مقدسات

توهین به مقدسات فهرست مقدمه ۱ پیشینه تاریخی ۳ مفاهیم مشابه ۴ فرق توهین و افتراء ۹ توهین به مقدسات ۱۰  بررسی جرم اهانت در قانون ایران: ۱۳ ۱) اهانت به اشخاص حقیقی ۱۳ ۲) توهین به اشخاص حقوقی ۱۳ ۳) توهین به مقدسات اسلام و پیامبر و ائمه([۳۱] ۱۴ ۴) توهین به امام و مقام رهبری ماده (۵۱۴) ۱۴ ۵) اهانت به مهمانان و سران کشورهای خارجی ماده (م. ۵۱۶ و ۵۱۷) ۱۵ د- بررسی جرم اهانت در قانون جزای افغانستان ۱۵ هـ) مقایسه‌ی قانون افغانستان و ایران ۱۸ نقد...

ادامه مطلب