بایگانی برچسب ها: تکنولوژي توليد ماکاروني.pdf

دانلود پروژه تکنولوژي توليد ماکاروني

دانلود پروژه تکنولوژي توليد ماکاروني

دانلود پروژه تکنولوژي توليد ماکاروني فهرست مطالب مقدمه و تارتخچه 1 فصل اول 1-1- بخش اول   گندم و ويژگيهاي آرد ماکاروني 4 2-1- بخش دوم   انواع ماکاروني 10 3-1- بخش سوم  ارزش غذايي فرآورده‌هاي ماکاروني18 4-1- بخش چهارم  موقعيت و محل کارخانة بازديد شده 20 فصل دوم 2-1- بخش اول  مواد اوليه مورد استفاده 24 فصل سوم 1-3- بخش اول   ساخت ماکاروني37 1-1-3- روشهاي ساخت انواع ماکاروني 38 الف  روش غير پيوسته 40 ب  روش پيوسته 41 2-3- بخش دوم ‌ انتقال دهند...

ادامه مطلب