بایگانی برچسب ها: تکنولوژی آموزشی

دانلود پروژه تکنولوژی آموزشی

دانلود پروژه تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی فهرست مطالب فصل اول- نرم افزار تکنولوژی آموزشی نرم افزار حسابداری تکنولوژی آموزشی ۱ چگونگی ورود به نرم افزار ۲ آشنایی با صفحه اصلی نرم افزار: ۲ ۱-۱ منوی پرونده ۳ ۱-۱-۱-امانت CD F6 4 ۲-۱-۱منوی برگشت F7 CD 5 ۳-۱-۱ عملکرد: F8 5 منوی چاپ ۶ منوی ارسال Email 6 ۲-۱تعاریف: ۶ ۱-۲-۱عضو F3 7 ۲-۲-۱ CD   جدید: f4 8 ۳-۲-۱رشته تحصیلی F5 9 ۳-۱منوی ویرایش ۹ ۱-۳-۱کاربر Ctrl+F2 9 ۲-۳-۱عضو ctrl+ F3 10 ۳-۳-۱ Ctrl+F4CD 10 ۴-۳-۱رشته تحصیی ctr...

ادامه مطلب