بایگانی برچسب ها: تکنولوژی کابل

دانلود مقاله تکنولوژی کابل

دانلود مقاله تکنولوژی کابل

تکنولوژی کابل فهرست مطالب فصل اول ۱ ۱-۱سیم ها و کابل ها در صنعت برق ۱ ۱-۲یاداوری تعاریف فیزیکی از مشخصات مواد ۲ ۳-۱ خواص و کاربرد فلزات غیر آهنی ۴ ۴-۱ فلزات هادی برای خط انتقال انرژی ۶ ۵-۱ مقایسه مشخصات فلزات و الیاژها ۸ فصل دوم ۱۰ عایق های الکتریکی در کابل ۱۰ ۱-۲ تعاریف فیزیک برای عایق ها ۱۰ ۲-۲ خواص عایقها ۱۲ ۳-۲ انواع عایق ها از نظر ساختمان شیمیائی ۱۴ ۴-۲ انواع عایق از نظر مواد استعمال ۱۵ ۵-۲ شناخت عایق های متداول در کابل سازی ۱۵ عایق ...

ادامه مطلب