بایگانی برچسب ها: تکنولوژی کابل

دانلود مقاله تکنولوژی کابل

دانلود مقاله تکنولوژی کابل

تکنولوژی کابل فهرست مطالب فصل اول 1 1-1سیم ها و کابل ها در صنعت برق 1 1-2یاداوری تعاریف فیزیکی از مشخصات مواد 2 3-1 خواص و کاربرد فلزات غیر آهنی 4 4-1 فلزات هادی برای خط انتقال انرژی 6 5-1 مقایسه مشخصات فلزات و الیاژها 8 فصل دوم 10 عایق های الکتریکی در کابل 10 1-2 تعاریف فیزیک برای عایق ها 10 2-2 خواص عایقها 12 3-2 انواع عایق ها از نظر ساختمان شیمیائی 14 4-2 انواع عایق از نظر مواد استعمال 15 5-2 شناخت عایق های متداول در کابل سازی 15 ع...

ادامه مطلب