بایگانی برچسب ها: تکنيک های تصمیم گیری در مديريت

دانلود پاورپوینت تکنيک های تصمیم گیری در مديريت

دانلود پاورپوینت تکنيک های تصمیم گیری در مديريت

پاورپوینت تکنيک های تصمیم گیری در مديريت مقدمه تعریف مدیریت مديريت فرايند به کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني برمبناي يک نظام ارزشي پذيرفته شده است که از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، بسيج منابع و امکانات هدايت ، کنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده ، صورت مي گيرد . اين تعريف ، پنج نکته اساسي ذيل را که در زير مبناي مفاهيم کلي مديريت در حوزه هاي نظري پردازي و کاربرد هستند ، در بر دارد : پنج نکته اساسی مديريت يک فراي...

ادامه مطلب