بایگانی برچسب ها: تکنيک های تصمیم گیری در مديريت

دانلود پاورپوینت تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت

دانلود پاورپوینت تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت

پاورپوینت تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت مقدمه تعریف مدیریت مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات هدایت ، کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده ، صورت می گیرد . این تعریف ، پنج نکته اساسی ذیل را که در زیر مبنای مفاهیم کلی مدیریت در حوزه های نظری پردازی و کاربرد هستند ، در بر دارد : پنج نکته اساسی مدیریت یک فرای...

ادامه مطلب