بایگانی برچسب ها: تکنیک‌های بیوتکنولوژی

دانلود پروژه ایمنی زیستی

دانلود پروژه ایمنی زیستی

ایمنی زیستی فهرست مطالب مقدمه:. 1 فصل اول وضعيت فعلي محصولات تراريخته در جهان. 2 آخرين وضعيت محصولات تراريخته. 3 وضعيت كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته  5 ارزش بازار جهاني و اثرات محصولات تراريخته  8 چشم اندازه آينده. 9 فصل دوم عمده محصولات تراريخته و صفات تغيير يافته آنها  12 عمده محصولات تراریخته. 14 مقايسه سطح زيركشت محصولات تراريخته و غيرتراريخته  15 فصل سوم نگراني‌هاي مصرف‌كنندگان. 17 عواقب پيش بيني نشده:. 20 عكس العملهاي ...

ادامه مطلب