بایگانی برچسب ها: تکنیک‌های بیوتکنولوژی

دانلود پروژه ایمنی زیستی

دانلود پروژه ایمنی زیستی

ایمنی زیستی فهرست مطالب مقدمه:. ۱ فصل اول وضعیت فعلی محصولات تراریخته در جهان. ۲ آخرین وضعیت محصولات تراریخته. ۳ وضعیت کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته  ۵ ارزش بازار جهانی و اثرات محصولات تراریخته  ۸ چشم اندازه آینده. ۹ فصل دوم عمده محصولات تراریخته و صفات تغییر یافته آنها  ۱۲ عمده محصولات تراریخته. ۱۴ مقایسه سطح زیرکشت محصولات تراریخته و غیرتراریخته  ۱۵ فصل سوم نگرانی‌های مصرف‌کنندگان. ۱۷ عواقب پیش بینی نشده:. ۲۰ عکس العملهای نامطلو...

ادامه مطلب