بایگانی برچسب ها: تک مهارتهای یاددهی و یادگیری

دانلود مقاله چگونه می توان مطالب را خوب یاد گرفت

دانلود مقاله چگونه می توان مطالب را خوب یاد گرفت

چگونه می توان مطالب را خوب یاد گرفت فهرست مطالب مقدمه اول : بهره گیری از دیگران دوم : افزایش سروت مطالعه سوم : بهره گیری از برنامه ی درسی چهارم : مهارت در گوش دادن پنجم : تحصیلات خود را سازمان دهید ششم : خواندن انتقادی هفتم : راهبرد های مطالعه و یادگیری هشتم : نو آوری های کوچک، تغییرهای بزرگ نهم : تک مهارتهای یاددهی و یادگیری دهم : فرآیند های  حافظه مقدمه : مهم تر از همه این که تحقیق من – که در جهان مقامی بس شامخ دارد و مایه ی فخر و مبمان و سرافرازی س...

ادامه مطلب