بایگانی برچسب ها: ثبات عملکرد

دانلود پروژه گندم

دانلود پروژه گندم

پروژه گندم فهرست مطالب مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل فیزیلوژیکی – بوم شناختی عملکرد گندم ۱ مناطق کشت و میزان تولید گندم ۱ عملکرد گندم در نواحی مختلف و روند تاریخی ۴ ثبات عملکرد ۶ نمو گندم ۸ مراحل یا دوره های اصلی نموی ۸ ارتباط با اجزاء عملکرد ۱۰ هدف ۱۱ پویائی‌های آغازش و ظهور اندام‌های رویشی و زایشی ۱۱ ظهور برگ ۱۳ روابط درونی بین آغازش پریوموردیا و ظهور برگ ۱۶ پنجه دهی ۱۶ نمو و بقا گلچه ۱۸ پروتکل شدن دانه ۲۰ عوامل اصلی موثر ب طول مدت مراحل نم...

ادامه مطلب