بایگانی برچسب ها: جاذبه های تاریخی زنجان

دانلود مقاله مسجد جامع زنجان

دانلود مقاله مسجد جامع زنجان

دانلود مقاله مسجد جامع زنجان دانلود مقاله مسجد جامع زنجان تاریخ بنای شهر زنجان را با سلطنت اردشیر بابکان دانسته اند و در آن زمان، آن را شهین، یعنی منسوب به شاه می نامیده اند. این نام طی قرون و اعصار به زنگان و سپس به زنجان تبدیل شده است. در قرون چهارم و پنجم هجری قمری، زنجان به علت داشتن چراگاههای وسیع،  مورد توجه قبیله های ترک نژاد  قرار گرفت و قبیله های گوناگون ترک در زنجان  و نواحی مختلف آن، به ویژه در چمن سلطانیه، ...

ادامه مطلب