بایگانی برچسب ها: جاذبه های تاریخی زنجان

دانلود مقاله مسجد جامع زنجان

دانلود مقاله مسجد جامع زنجان

مسجد جامع زنجان فهرست مطالب تاریخچه شهر زنجان جاذبه های تاریخی زنجان معماری مسجد جامع زنجان ريزش مرگبار سقف كتابخانه مسجد جامع زنجان هنگام تعميرات   مجموعه تاريخي مسجد جامع زنجان بنايي ارزشمند از معماران ايراني تاریخچه شهر زنجان تاریخ بنای شهر زنجان را با سلطنت اردشیر بابکان دانسته اند و در آن زمان، آن را شهین، یعنی منسوب به شاه می نامیده اند. این نام طی قرون و اعصار به زنگان و سپس به زنجان تبدیل شده است. در قرون چهارم و پنجم هجری قمری...

ادامه مطلب