بایگانی برچسب ها: جامعه حسابداران رسمي ايران

دانلود پروژه حسابرسی در ایران

دانلود پروژه حسابرسی در ایران

حسابرسی در ایران فهرست مطالب بخش اول- تاریخچه حسارسی در ایران ۱ تاریخچه حسابرسی در ایران ۱ بخش دوم- معرفی حسابرسی ۷ تعریف حسابرسی ۹ انواع شرکتها و مؤسسات مشمول رسیدگی توسط مؤسسات حسابرسی ۹ هدف حسابرسی ۱۱ بخش سوم- جامعه حسابداران رسمی ایران ۱۳ هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران ۱۵ چارت هدف تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران ۱۶ ارکان جامعه حسابداران رسمی‌ ۱۷ نمودار سازمانی جامعه حسابداران رسمی ایران ۱۸ الف ) شورای عالی جامعه حسابداران ایرا...

ادامه مطلب