بایگانی برچسب ها: جامعه شناسی خشونت در خانواده.doc

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی مقدمه خشونت خانوادگي[1]پديده اي جديد نيست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعي جديد است .در كشورهاي غربي از حدود سي سال پيش و در ايران از چند  سال پيش نگاه افراد متخصص به اين پديده جلب شده است .در حال حاضر در ايران بسياري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد .مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد .به احتمال زياد شرايط زندگي در...

ادامه مطلب