بایگانی برچسب ها: جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران.doc

دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها

دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها چکیده نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای...

ادامه مطلب