بایگانی برچسب ها: جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي

دانلود مقاله مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

دانلود مقاله مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی چکیده : قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صاد...

ادامه مطلب