بایگانی برچسب ها: جايگاه تركيب‌بندي و رنگ در نگارگري

دانلود مقاله ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی

دانلود مقاله ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی

ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی- اسلامی فهرست مطالب چکیده مقدمه جایگاه ترکیب‌بندی و رنگ در نگارگری ترکیب‌بندی و رنگ و تطابق آنها با یکدیگر نتیجه‌گیری منابع و مأخذ  چکیده: در همه هنرها و از جمله در نگارگری، پرداختن به ترکیب‌بندی در جهت حفظ تناسبات و همچنین وحدت اثر همیشه مورد توجه بوده است. در این راستا و برای ایجاد ترکیب‌بندی خوب و تکامل یافته، همواره توجه به تناسبات در رابطه با تمامی عناصر بصری کار از اولویت ...

ادامه مطلب