بایگانی برچسب ها: جايگاه تركيب‌بندي و رنگ در نگارگري

دانلود مقاله تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني اسلامي

دانلود مقاله تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني اسلامي

تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني- اسلامي فهرست مطالب چكيده مقدمه جايگاه تركيب‌بندي و رنگ در نگارگري تركيب‌بندي و رنگ و تطابق آنها با يكديگر نتيجه‌گيري منابع و مأخذ  چكيده: در همة هنرها و از جمله در نگارگري، پرداختن به تركيب‌بندي در جهت حفظ تناسبات و همچنين وحدت اثر هميشه مورد توجه بوده است. در اين راستا و براي ايجاد تركيب‌بندي خوب و تكامل يافته، همواره توجه به تناسبات در رابطه با تمامي عناصر بصري كار از اولويت ...

ادامه مطلب