بایگانی برچسب ها: جايگاه سرويسهاي کنترلي

دانلود پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

دانلود پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

دانلود پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس * چکیده * مقدمه * فصل اول  کلیات معماری سرویس گرا * ۱-۱) تعاریف اولیه * ۱-۱-۱) سبک معماری مبتنی بر سرویس * ۲-۱) اهداف تحقیق * ۳-۱) پیشینه تحقیق     * ۴-۱) روش کار و تحقیق     * ۵-۱) مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری     * ۱-۵-۱) توسعه مبتنی بر object     * ۲-۵-۱) توسعه مبتنی بر مؤلفه * ۳-۵-۱) محاسبات توزیع یافته * ۴-۵-۱) معماری سرویس گرا * ۱-۴-۵-۱) توس...

ادامه مطلب