بایگانی برچسب ها: جايگاه كانبان در ايران‌خودرو

دانلود گزارش کارآموزی تولید ناب و کاهش سطح موجودی

دانلود گزارش کارآموزی تولید ناب و کاهش سطح موجودی

کارآموزی تولید ناب و کاهش سطح موجودی کارآموزی تولید ناب و کاهش سطح موجودی مفهوم توليد ناب1 بر اين اساس شكل مي‌‌‌گيرد كه انواع اتلافهاي موجود در نظام توليد مانع رسيدن به حداكثر ميزان بهره وري2 در بعد كلان آن است و بر پايه اين موضوع ، گام نخست در پياده سازي اين سيستم ، حذف كامل اتلاف3 است . اتلافهايي كه با حذف كامل آنها ميتوان به ميزان بسيار زيادي بازدهي عمليات ها را افزايش داد .اين موارد شامل هفت مورد به شرح ذيلند : اما همانطور كه ع...

ادامه مطلب