بایگانی برچسب ها: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

دانلود مقاله آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

دانلود مقاله آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

دانلود مقاله آزادی اطلاعات و حریم خصوصی  فهرست مطالب مقدمه بخش اول: آزادی اطلاعات گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ م بند هفتم: سایر اسنا...

ادامه مطلب