بایگانی برچسب ها: جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

دانلود کار تحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

دانلود کار تحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران فهرست مطالب چکیده مقدمه کلیات فصل اول : جایگاه عفو در حقوق کیفر ی ایران گفتار اول :جایگاه عفو وگذشت از دیدگاه قرآن وروایات مبحث اول : جایگاه عفو وگذشت در میان فضیلتها وارزشهای انسانی مبحث دوم : علل وعوامل عفو وگذشت در انسان مبحث سوم :نقش کلیدی ایمان در عفو وگذشت آثار وفواید عفو وگذشت مبحث چهارم :آثار عفو وگذشت در  روایات مبحث پنجم : آداب عفو وگذشت مبحث ششم : درخواست عفو و تخفیف یکی از حقوق محکومان مبحث ...

ادامه مطلب