بایگانی برچسب ها: جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

دانلود پروژه جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

دانلود پروژه جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال فهرست مطالب چكيده فصل اول: آشنايي بامعدن مقدمه2 1-1- موقعيت جغرافيايي و آب و هوا3 1-2- تاريخچه مطالعات3 1-3-تكتونيك و ساختمان زمين شناسي حوضة طبس6 1-3-1- گسل نايبند6 1-3-2-ناحية زغالي مزینو6 1-3-3- ناحية‌زغالي نايبند6 1-3-4- ناحية زغالي پروده6 1-3-5- ساختمان زمين شناسي7 1-3-6- وسعت منطقه7 1-3-7- ضخامت لايه هاي زغالي9 1-3-8- ذخيره9 1-4- عمليات اكتشافي9 1-4-1- نقشه برداري9 1-4-2- عمليات حفاري11 1-4-3-مشخص...

ادامه مطلب