بایگانی برچسب ها: جداسازی محصولات طبیعی آبزی

دانلود پروژه جداسازی محصولات طبیعی آبزی

دانلود پروژه جداسازی محصولات طبیعی آبزی

جداسازی محصولات طبیعی آبزی فهرست مطالب پیشگفتار : ۳ ۱-۱ : روش کلی مورد استفاده در HBOI : 9 ۲- جمع آوری و ذخیره ارگانیسم های آبزی . ۱۱ ۱-۲ ـ کنترل ارگانیسم های آبزی : ۱۱ ۲-۲ :جمع آوری : ۱۳ ۳-۲ : ذخیره ارگانیسم های آبزی : ۱۹ ۳- استخراج ۲۰ ۱-۳ : بی مهرگان :‌ ۲۰ ۲-۳ : جلبک های بزرگ : ۲۲ ۳-۳ – طرح روند مورد استفاده در آزمایشگاه .مؤلف در HBOI : 23 برنامه ریزی برای روش جداسازی : ۲۴ ۱-۴ – طرح های تقسیم : ۲۵ ۲ـ۴ : استخراج فاز جامد : ۲۷ ۳ـ ۴ : بیول...

ادامه مطلب