بایگانی برچسب ها: جداسازی محصولات طبیعی آبزی

دانلود پروژه جداسازی محصولات طبیعی آبزی

دانلود پروژه جداسازی محصولات طبیعی آبزی

جداسازی محصولات طبیعی آبزی فهرست مطالب پيشگفتار : 3 1-1 : روش كلي مورد استفاده در HBOI : 9 2- جمع آوري و ذخيرة ارگانيسم هاي آبزي . 11 1-2 ـ كنترل ارگانيسم هاي آبزي : 11 2-2 :جمع آوري : 13 3-2 : ذخيرة ارگانيسم هاي آبزي : 19 3- استخراج 20 1-3 : بي مهرگان :‌ 20 2-3 : جلبك هاي بزرگ : 22 3-3 – طرح روند مورد استفاده در آزمايشگاه .مؤلف در HBOI : 23 برنامه ريزي براي روش جداسازي : 24 1-4 – طرح هاي تقسيم : 25 2ـ4 : استخراج فاز جامد : 27 3ـ 4 : بيول...

ادامه مطلب