بایگانی برچسب ها: جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته

دانلود پروژه صورت حساب سود وزیان شرکت لوله سازی ایران

دانلود پروژه صورت حساب سود وزیان شرکت لوله سازی ایران

صورت حساب سود وزیان شرکت لوله سازی ایران فهرست مطالب تمرین 3 جواب : 4 مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 . 7 جدول مواد مصرفی 20 کالای در جریان ساخت پایان دوره         ( 42350 ) 25 مسائل 30 جدول موارد مصرفی 32 جدول ملزومات مصرفی کارخانه 32 جدول سربار کارخانه 32 هزینه تولید: 33 جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته 34 جدول هزینه اداری توزیع و فروش 36 جدول هزینه سربار 37 صورت سود و زیان 38 تمرين 2 42 تمري...

ادامه مطلب