بایگانی برچسب ها: جرایم مربوط به بهداشت محیط

دانلود پروژه جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی

جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول – کلیات مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی۸ گفتار اول- دوران باستان۹ گفتار دوم- دوران اسلامی۱۳ گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران۱۷ مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی ۲۰ گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی۲۱ الف) مفهوم جرایم بهداشتی۲۱ ب) مفهوم جرایم درمانی ۲۳ ج) مفهوم جرایم دارویی۲۵ ...

ادامه مطلب