بایگانی برچسب ها: جريان سيالات در مخازن شكافدار

دانلود پروژه جريان سيالات در مخازن شكافدار

دانلود پروژه جريان سيالات در مخازن شكافدار

دانلود پروژه جريان سيالات در مخازن شكافدار مكانيسم ريزش ثقلي يكي از مهمترين مكانيسمهاي برداشت نفت از مخازن تركدار با شيب زياد است. اين مكانيسم توليد در ناحيه مورد هجوم گاز كه در آن بلوكهاي اشباع از نفت توسط گاز موجود در تر ك احاطه شده است، اتفاق مي‌افتد. مطالعات بعضي از محققين نشان داده است كه ريزش ثقلي در بعضي از مخازن مهمترين مكانيسم برداشت نفت است. هنگام خروج نفت از بلوكهاي بالايي، نفت مي‌تواند از طريق شبكه شكافها به سمت چاه توليدي سرا...

ادامه مطلب