بایگانی برچسب ها: جريان سيالات در مخازن

دانلود پروژه جریان سیالات در مخازن شکافدار

دانلود پروژه جریان سیالات در مخازن شکافدار

دانلود پروژه جریان سیالات در مخازن شکافدار مکانیسم ریزش ثقلی یکی از مهمترین مکانیسمهای برداشت نفت از مخازن ترکدار با شیب زیاد است. این مکانیسم تولید در ناحیه مورد هجوم گاز که در آن بلوکهای اشباع از نفت توسط گاز موجود در تر ک احاطه شده است، اتفاق می‌افتد. مطالعات بعضی از محققین نشان داده است که ریزش ثقلی در بعضی از مخازن مهمترین مکانیسم برداشت نفت است. هنگام خروج نفت از بلوکهای بالایی، نفت می‌تواند از طریق شبکه شکافها به سمت چاه تولیدی سرا...

ادامه مطلب