بایگانی برچسب ها: جريان سيال و انتقال حرارت

دانلود مقاله مطالعه و بررسي جريان سيال و انتقال حرارت

دانلود مقاله مطالعه و بررسي جريان سيال و انتقال حرارت

دانلود مقاله مطالعه و بررسي جريان سيال و انتقال حرارت فهرست فصل اول: مقدمه  1-1 جدایش جریان 1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه 1-3 کاربرد جریان­بندها در مهندسی فصل دوم: مروری بر فعالیت­های تحقیقاتی گذشته                 2-1 مقدمه  2-2  هندسه يك سيلندري در جريان آرام 2-3  هندسه يك سيلندري در جريان مغشوش  2-4  هندسه چند سيلندری در جريان آرام  2-5  هندسه چند سيلندری در جريان مغشوش  فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن       ...

ادامه مطلب