بایگانی برچسب ها: جغرافیای سیاسی و اقتصادی شهرستان ارومیه

دانلود پروژه وجه تسمه شهرستان ارومیه

دانلود پروژه وجه تسمه شهرستان ارومیه

وجه تسمه شهرستان ارومیه فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه بخش ‌اول: بررسی جامعه شناسی روستایی شهرستان ارومیه فصل اول: بررسی کلیات جامعه شناسی روستای امامزاده از توابع شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی با عنوان «روستای امامزاده» فصل دوم:  ارتباط مسائل روستایی با مرکز شهر کلیات جمعیتی ترکیب جمعیتی مهاجرت علل مهاجرت روستائیان استان به مراکز شهری علت مهاجرت روستائیان به شهرها میزان جمعیت باسواد زندگی روستایی در استان آذربایجان غربی    ویژگیهای رو...

ادامه مطلب