بایگانی برچسب ها: جفت كردن درزهاي فشاري در ستونها

دانلود گزارش كارآموزي اداره كل نوسازي مدارس استان گلستان

دانلود گزارش كارآموزي اداره كل نوسازي مدارس استان گلستان

دانلود گزارش كارآموزي اداره كل نوسازي مدارس استان گلستان فهرست مطالب تشكر وقدرداني مقدمه توضيحات توجه به شرايط بهره برداري در طرح و محاسبه پيش خيز در تيرها انبساط و انقباض حرارتي افتادگي ، ارتعاش و انتقال جانبي فساد و خوردگي در فلز ساخت ، نصب و كنترل نوع كار نقشه هاي كارگاهي ساخت تعبيه پيش خير – خم كردن و راست كردن قطعات برشكاري برش گرمايي (برش با شعله هوا گاز ) آماده كردن لبه ها ساختمانهاي با اتصال جوشي ساختمانهاي با پيچهاي پر مقاومت ...

ادامه مطلب