بایگانی برچسب ها: جلال آل‌احمد

دانلود مقاله جلال آل‌احمد

دانلود مقاله جلال آل‌احمد

جلال آل‌احمد فهرست مطالب  جلال آل‌احمد ۱ آثا آل‌احمد را می‌توان به پنج نوع کار منقسم کرد: ۱ نقد یکی از آثار جلال آل‌احمد ۳ جلال آل احمد ۱۹ سیمین دانشور ۲۴ محمود دولت‌آبادی ۲۹ آل‌احمد از ایام نوجوانی به سیاست دل بست و تا پایان زندگی خود همچنان معلم و نویسنده‌ای سیاسی و اجتماعی و متعهد باقی ماند. و در کنار نوشتن آثار گوناگون، با مجلات «مردم»، «در نبرد زندگی»، «آرش»، «اندیشه و هنر» و «جهان نر» همکاری کرد و آخرین کار او از این نظر انتشار ماهن...

ادامه مطلب