بایگانی برچسب ها: جنايات بر ضد آزاديهاي افراد

دانلود مقاله بررسي جنايت عليه بشريت

دانلود مقاله بررسي جنايت عليه بشريت

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي فهرست مطالب مقدمه الف) جنايات عليه بشريت ب) سؤالات اصلي تحقيق ج) فرضيه‌‌هاي تحقق د) روش و نوع تحقيق و) اهداف تحقيق مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت الف) در صلح بين المللي ب) در سطح داخلي 1)    محاكمات 2)    قانونگذاري 3)    رويه قضايي 4)    نوشته‌هاي حقوقي مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي ج) ارت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل فهرست مطالب مقدمه 7 الف) جنايات عليه بشريت 7 ب) سؤالات اصلي تحقيق 8 ج) فرضيه‌‌هاي تحقق  9 د) روش و نوع تحقيق  9 و) اهداف تحقيق 9 مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت  11 الف) در صلح بين المللي 11 ب) در سطح داخلي  13 1) محاكمات  13 2) قانونگذاري 13 3) رويه قضايي  15 4) نوشته‌هاي حقوقي 16 مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي  17 الف) بررسي پيش نويس اساسنامه...

ادامه مطلب