بایگانی برچسب ها: جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي

دانلود مقاله جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی  بانک جهانی، اعتبار و تجارت مقدمه حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ا...

ادامه مطلب