بایگانی برچسب ها: جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی فهرست بانک جهانی، اعتبار و تجارت ۲ مقدمه ۲ چشم انداز جهانی سازی ۶ بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی ۲۱ تاریخچه اولیه ۲۱ نظارت بر BCCI از طریق حسابرسان خارجی ۲۸ نتیجه BCCI : جهانی ۴۰ نتیجه BCCI : انگلیس ۴۶ نتیجه BCCI : آمریکا ۴۸ بحث ۵۷  بانک جهانی، اعتبار و تجارت مقدمه حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمای...

ادامه مطلب