بایگانی برچسب ها: جهت استراتژيك

دانلود مقاله پاسخ مدیریت استراتژیک به چالش تغییر یکپارچه

دانلود مقاله پاسخ مدیریت استراتژیک به چالش تغییر یکپارچه

پاسخ مدیریت استراتژیک به چالش تغییر یکپارچه فهرست مطالب پاسخ مدیریت استراتژیک به چالش تغییر یکپارچه (دگرگونی جهانی)  ۱ مدیریت استراتژیک. ۲ مدل مدیریت استراتژیک. ۶ جهت استراتژیک. ۶ آنالیز خارجی:. ۶ ارزیابی داخلی:. ۷ ـ جهت استراتژیک:. ۸ ـ جستجو و کاوش محیطی. ۱۲ پیش‌نگری یا پیش بینی. ۱۶ ـ سناریوها بعنوان یک ابزار پیش نگری. ۱۷ ـ برنامه ریزی مبتنی بر سناریو. ۱۸ ـ مدل SRI 19 مرحله سوم) فشارهای محیطی. ۲۲ درجه عدم قطعیت. ۲۴ مرحله پنجم: سنار...

ادامه مطلب