بایگانی برچسب ها: جهت خيابان هاي كاشمر

پاورپوینت برداشت از بناهای تاریخی

پاورپوینت برداشت از بناهای تاریخی

دانلود پاورپوینت برداشت از بناهای تاریخی خانه عظیمی کاشمر این خانه متعلق به دوران قاجار است که دارای یک فیلتر ورودی میباشد فرد با عبور از فیلتر وارد حیاط میشودکه به صورت دو طرف ساخت با یک حوض مرکزی بوده که به باغچه تغییر شکل یافته است خانه عظیمی با مهدیه شهرستان همسایه است واز سوی دیگر با مسجد جامع و فیلتر مرکزی همسایه است در عکسهتی هوایی به صورت شعاعی به آب انبارقدیمی شهرمرتبط میشود بیشتر تزئینات از بین رفته ولی با بازدیدی که از خانه های...

ادامه مطلب