بایگانی برچسب ها: جهت خيابان هاي كاشمر

پاورپوینت برداشت از بناهای تاریخی

پاورپوینت برداشت از بناهای تاریخی

دانلود پاورپوینت برداشت از بناهای تاریخی خانه عظیمی کاشمر اين خانه متعلق به دوران قاجار است كه داراي يك فيلتر ورودي ميباشد فرد با عبور از فيلتر وارد حياط ميشودكه به صورت دو طرف ساخت با يك حوض مركزي بوده كه به باغچه تغيير شكل يافته است خانه عظيمي با مهديه شهرستان همسايه است واز سوي ديگر با مسجد جامع و فيلتر مركزي همسايه است در عكسهتي هوايي به صورت شعاعي به آب انبارقديمي شهرمرتبط ميشود بيشتر تزئينات از بين رفته ولي با بازديدي كه از خانه هاي...

ادامه مطلب