بایگانی برچسب ها: جوانان طغيان زده

مقاله جوانان استثمار شده و جوانان طغیان زده

مقاله جوانان استثمار شده و جوانان طغیان زده

مقاله جوانان استثمار شده و جوانان طغیان زده قسمت اول – نمونه صنعتی و تضادهای اجتماعی مدتهای مدید رشد اقتصادی و مخصوصاً صنعتی کردن به عنوان شرایط لازم جهت پیشرفت اجتماعی معرفی شد‌. دو قرن گسترش سرمایه داری موجب چندین برابر شدن ثروت وخدمات و راه آهن و کشتیرانی و ایاب و ذهاب هوایی و مدارس و بیمارستانها وآسمان خراش‌های متعدد د رمراکز کشورهای صنعتی گردید‌. اما در بطن ثروت فقر از بین نرفت : فقر قدم به قدم در حلبی آبادها و گتوها مشاهده می...

ادامه مطلب