بایگانی برچسب ها: جوانان و اوقات فراغت مجازي

دانلود مقاله جوانان و اوقات فراغت مجازي

دانلود مقاله جوانان و اوقات فراغت مجازي

جوانان و اوقات فراغت مجازي فهرست مطالب مقدمه زمينة تحقيق روش تحقيق نمونه گيري و جمع آوري داده‌ها يافته‌هاي تحقيق انگيزة چت کردن انتخاب افراد و نحوة استفاده ازچت روم‌ها نتيجه‌گيري منابع مقدمه اينترنت عرصة مهمي را براي تحقيقات اجتماعي و آزمودن نظريه‌هاي مربوط به اشاعة تکنولوژي و اثرات رسانه‌ها فراهم ساخته‌است. بخشي از اين جاذبه به ‌واسطة قابليت ادغام شيوه‌هاي ارتباطي و صورت محتواي ارتباط است. جاذبه‌هاي ديگر مربوط به اثرات و کارکردهاي اجتماعي ا...

ادامه مطلب