بایگانی برچسب ها: جوشكاري بوسيله اشعه ليزر

دانلود پروژه جوشکاری

دانلود پروژه جوشکاری

جوشکاری فهرست مطالب مقدمه: 1 تاريخچه جوشكاري با قوس الكتريكي بوسيله اكترودهاي پوشش دار 1 الكترودها (Electrode) 4 طبقه بندي الكترودها 4 طبقه بندي الكترودها از لحاظ جنس فلز: 4 تقسيم بندي الكترودهاي فلزي از نظر نوع پوشش: 5 تقسيم بندي الكترودهاي پوششدار بر اساس تركيبات شيميايي پوشش ها: 7 تقسيم بندي الكترود ها از نظر ضخامت پوشش: 9 نقش پوشش الكترودها 10 جنس مفتول فلزي الكترود (مغزي الكتردود) 11 مواد عمومي تشكيل دهنده پوشش الكترودها 12 روش...

ادامه مطلب