بایگانی برچسب ها: جوشکاری با اکسی استیلن

دانلود مقاله جوشکاری با اکسی استیلن

دانلود مقاله جوشکاری با اکسی استیلن

جوشکاری با اکسی استیلن فهرست مطالب تعریف جوشکاری ۴ لحیم کاری ۴ روشهای مختلف جوشکاری و برشکاری ۶ جوشکاری با گاز ۶ شعله اکسی استیلن ۷ دستگاه جوشکاری اکسی استیلن ۸ سوار کردن دستگاه جوشکاری اکسی استیلن ۹ انتخاب اندازه سوراخ سرمشعل ۱۴ روشن کردن مشعل از نوع فشار مساوی ۱۵ روشن کردن مشعل جوشکاری از نوع تزریقی ۲۰ تنظیم مشعل ۲۱ خاموش کردن مشعل ۲۳ وضع مشعل و حرکت دادن آن ۲۴ تهیه حوضچه ۲۵ انواع جوشکاری بدون استفاده از سیم‌جوشکاری ۲۷ انوع ج...

ادامه مطلب