بایگانی برچسب ها: جوشکاری با گاز استیلن

مقاله عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری

مقاله عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری

دانلود مقاله بررسی عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری Al در منطقه HAZ فهرست مطالب فصل اول (مقدمه) ۱-۱-آلومینیم و کاربردهای آن ۱ ۱-۱-۱-وزن مخصوص کم ۳ ۱-۱-۲-بالا بودن استحکام ۳ ۱-۱-۳-مقاومت در برابر خوردگی ۴ ۱-۱-۴-هدایت الکتریکی و حرارتی ۴ ۱-۱-۵-غیرسمی بودن آلومینیم ۴ ۱-۱-۶-قابلیت شکل پذیری ۵ ۱-۱-۷-قابلیت بازیافت ۵ ۱-۱-۸-قابلیت جوشکاری ۶ ۱-۲-تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیم ۶ ۱-۲-۱-ساختار(ساختمان) آلیاژهای کارپذیر آلومینیم نوردی ۶ فصل دوم (مروری...

ادامه مطلب