بایگانی برچسب ها: جوشکاری ترمیت.doc

دانلود پروژه جوشکاری ترمیت

دانلود پروژه جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت  نوعی جوش ذوبی می باشد که در آن اتصال دو فلز به همدیگر بعد از گرم شدن بوسیله فلزی با دمای بالا که واکنشی آلومینوترمیک راپشت سر گذاشته انجام می شود وفلز مایع که از واکنش اکسید فلز وAl بدست آمده است بعنوان فلز پر کننده عمل می کند.این پروسه جزء پروسه­هایThermochemical Welding  می باشدو در گروه Minor Welding Process که دارای استفاده های خاص وموردی می باشند قرار می گیرد. ۲-تاریخچه فرایند جوشکاری ترمیت: یکصد و بیست سال پیش ۱۸...

ادامه مطلب