بایگانی برچسب ها: جوشکاری روش MIG

مقاله عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری

مقاله عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری

دانلود مقاله بررسی عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری Al در منطقه HAZ فهرست مطالب فصل اول (مقدمه) ۱-۱-آلومینیم و کاربردهای آن ۱ ۱-۱-۱-وزن مخصوص کم ۳ ۱-۱-۲-بالا بودن استحکام ۳ ۱-۱-۳-مقاومت در برابر خوردگی ۴ ۱-۱-۴-هدایت الکتریکی و حرارتی ۴ ۱-۱-۵-غیرسمی بودن آلومینیم ۴ ۱-۱-۶-قابلیت شکل پذیری ۵ ۱-۱-۷-قابلیت بازیافت ۵ ۱-۱-۸-قابلیت جوشکاری ۶ ۱-۲-تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیم ۶ ۱-۲-۱-ساختار(ساختمان) آلیاژهای کارپذیر آلومینیم نوردی ۶ فصل دوم (مروری...

ادامه مطلب