بایگانی برچسب ها: جوشکاری

دانلود پروژه جوشکاری

دانلود پروژه جوشکاری

جوشکاری فهرست مطالب مقدمه: ۱ تاریخچه جوشکاری با قوس الکتریکی بوسیله اکترودهای پوشش دار ۱ الکترودها (Electrode) 4 طبقه بندی الکترودها ۴ طبقه بندی الکترودها از لحاظ جنس فلز: ۴ تقسیم بندی الکترودهای فلزی از نظر نوع پوشش: ۵ تقسیم بندی الکترودهای پوششدار بر اساس ترکیبات شیمیایی پوشش ها: ۷ تقسیم بندی الکترود ها از نظر ضخامت پوشش: ۹ نقش پوشش الکترودها ۱۰ جنس مفتول فلزی الکترود (مغزی الکتردود) ۱۱ مواد عمومی تشکیل دهنده پوشش الکترودها ۱۲ روشهای ج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن فهرست مطالب مقدمه                                                                                                               ۱ تاریخچه                                                                                                             ۱ تعریف جوشکاری                                                                                                ۳ قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن                                                                     ۶ شدت جریان در...

ادامه مطلب