بایگانی برچسب ها: جيوه Hg و تركيبات آن

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی فهرست مطالب هدف کار در آزمایشگاه سلامتی در مرحله ی نخست هشدار ها عبارت هایی که در هر برگه ی شناسایی مواد مشاهده می کنید. آشنایی با خطرات و نکات ایمنی برخی مواد شیمیایی پرمصرف درآزمایشگاه شیمی کمک های اولیه برای مسمومیت با آمونیاک هیدرو کلریک اسید HCl(aq) و گاز هیدروژن کلرید HCl(g) گاز کلر   Cl2  کمک های اولیه برای مسمومیت با کلر نیتریک اسید HNO3  گازهای NOx گاز گوگرد دی اکسید SO2 هیدروژن سولفید H...

ادامه مطلب