بایگانی برچسب ها: جی پی اس و تلفن

دانلود مقاله جی پی اس و تلفن

دانلود مقاله جی پی اس و تلفن

جی پی اس و تلفن فهرست مطالب تاريخچه تلفن.. 2 تلفن در ايران.. 3 گاليله سيستم تعيين موقعيت ماهواره ای.. 4 GPS   چيست؟.. 5 اصول كارگيري GPS. 6 روش تعيين موقعيت توسط GPS. 8 نحوه كار كرد GPS. 12 ماهواره‌هاي سيستم.. 14 تقسيم بندي GPS‌ها.. 15 مزاياي سيستم GPS. 17 خطاهاي GPS. 18 اصطلاحات موبایل.. 19 منابع21 تاريخچه تلفن اختراع تلفن نيز مانند هر اختراع مهم ديگر مبتنی بر کوشش‌ها و تجربيات گذشتگان و نتيجه رسيدن پيشرفت‌های علمی و فنی به مرحله‌ا...

ادامه مطلب