بایگانی برچسب ها: حافظة اصلي پايگاه داده ها

دانلود مقاله حافظة اصلي پايگاه داده ها

دانلود مقاله حافظة اصلي پايگاه داده ها

حافظة اصلي پايگاه داده ها مقدمه در اواسط دهه 1980، با نزول قيمت DRAM، اين ايده مطرح شد که کامپيوترهاي آتي با داشتن حافظه اصلي با ظرفيت بالا، مي توانند بسياري از پايگاه داده ها را درحافظه اصلي داشته باشند. در اين شرايط مي توان همه I/O ها (که بسيار هزينه بر مي باشند) را از پردازش DBMS حذف نمود. بنابراين معماري DBMS دستخوش تغييرات جدي مي شود و در يک MAIN MEMORY DBMS(MMDBMS)، مديريت I/O ديگر نقشي نخواهد داشت. نکته مهم در يک MMDB، چگونگي انجا...

ادامه مطلب