بایگانی برچسب ها: حافظة اصلي پايگاه داده ها

دانلود مقاله حافظه اصلی پایگاه داده ها

دانلود مقاله حافظه اصلی پایگاه داده ها

حافظه اصلی پایگاه داده ها مقدمه در اواسط دهه ۱۹۸۰، با نزول قیمت DRAM، این ایده مطرح شد که کامپیوترهای آتی با داشتن حافظه اصلی با ظرفیت بالا، می توانند بسیاری از پایگاه داده ها را درحافظه اصلی داشته باشند. در این شرایط می توان همه I/O ها (که بسیار هزینه بر می باشند) را از پردازش DBMS حذف نمود. بنابراین معماری DBMS دستخوش تغییرات جدی می شود و در یک MAIN MEMORY DBMS(MMDBMS)، مدیریت I/O دیگر نقشی نخواهد داشت. نکته مهم در یک MMDB، چگونگی انجام تر...

ادامه مطلب