بایگانی برچسب ها: حافظه میکروکنترولر

دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق فهرست مطالب فصل یکم- سنسورها1 1-1 سنسوردما 1 2-1 سنسور گاز3 فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم 7 1-2 مختصری از میکروکنترولر7خصوصیات میکرو کنترلر82-2 3-2 ترکیب پایه 9 4-2 بلوک دیاگرام10 5-2 توصیف پایه ها11 6-2 هسته مرکزی12 7-2 حافظه میکروکنترولر13 8-2مبدل آنالوگ به دیجیتال17 20 ADC9-2 کانال 10-2 حذف نویز آنالوگ21 11-2 تراشه22 12-2 برسی 23 مراجع25 پیوست1 اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق26 پ 1-1 ...

ادامه مطلب