بایگانی برچسب ها: حالات رواني و عاطفي در نوجوانان

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری کودکان خیابانی) فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه: 1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران: 1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران 2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران 2-1- موقعيت جغرافيائي 3-1- موقعيت طبيعي 4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران 5-1- ويژگيهاي اقليمي: 1-5-1- دما 2-5-1- ميزان بارش 3-5-1- رطوبت نسبي 4-5-1- روزهاي يخبندان 5-5-1- ...

ادامه مطلب