بایگانی برچسب ها: حالات رواني و عاطفي در نوجوانان

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری کودکان خیابانی) فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: ۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران: ۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران ۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران ۲-۱- موقعیت جغرافیائی ۳-۱- موقعیت طبیعی ۴-۱- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران ۵-۱- ویژگیهای اقلیمی: ۱-۵-۱- دما ۲-۵-۱- میزان بارش ۳-۵-۱- رطوبت نسبی ۴-۵-۱- روزهای یخبندان ۵-۵-۱- روزهای ب...

ادامه مطلب